Vanhamäki säätiön  lastensuojelupalvelut 
 

Lastenkodin palvelut

Vanhamäen lastenkoti toimii Suonenjoella, järvimaisemissa, vehreän luonnon, erillisen syke-harrastetalon ja ratsastustallin tarjoamien virikkeiden ympäröimänä. Käytössämme on tällä hetkellä kaksi 7-paikkaista yksikköä ja kolme itsenäistyville nuorille tarkoitettua asuntoa. Meille on valmistunut Sievi Hyvinvointitilojen rakentamana täysin uudet tilat vuoden 2023 alussa.

Asiakkainamme on 7-17-vuotiaita lapsia, joilla voi olla eriasteisia ahdistuneisuus- ja käytöshäiriöitä, neuropsykiatrista oireilua, päihdetaustaa tai koulunkäynninhaasteita. Jälkihuollon tukitoimin, kuten tukiasumisen ja tukihenkilötoiminta, voimme tukea nuoria tarvittaessa 25 ikävuoteen saakka. Sijaintimme pienessä maalaiskaupungissa mahdollistaa nuoren irtautumisen epäsosiaalisesta seurasta. Myös sisarusten sijoittaminen meille on mahdollista. Pyrimme huonejärjestelyin turvaamaan sisarusten läheisyyden toisiinsa. Toimimme vastaanottoyksikkönä kiireellisille sijoituksille ympäri vuorokauden.

Pyrimme kodinomaiseen hoitoon ja huolenpitoon. Meille lapsen läheiset ja ystävät ovat tervetulleita vierailemaan ja majoitus on tarpeen mukaan mahdollista järjestää tiloissamme isollekin perheelle. Tarjoamme lähiruokaa ja opettelemme maistelemaan terveellisiä vaihtoehtoja. Meillä työskentelee oma keittiötyöntekijä, jolloin ohjaajilla on enemmän aikaa olla lasten ja nuorten kanssa. Rannasta löytyy lastenkodin ahkerassa käytössä oleva rantasauna, uimaranta, laavu ja grillikota.

Otamme lapsen yksilölliset vahvuudet kuntouttavan työskentelyn lähtökohdaksi ja suhtaudumme haasteisiin positiivisen vahvistamisen keinoin ratkaisukeskeisesti. Omaohjaajapari-työskentelyllä vahvistamme lapsen kiintymyssuhteen syntymistä. Moniammatillinen työyhteisömme on lasta ja perhettä varten tavoitteellisesti ja lapsilähtöisesti. Sosiaalialan osaamisen lisäksi henkilökunnan mielenkiinnon kohteita ovat lisäkoulutuksen tai harrastuneisuuden kautta jousiammunta, monipuoliset urheilulajit, taidetoiminta, kädentaidot sekä leivonta. Luontolähtöisyyttä ja eläinavusteisuutta hyödynnämme kasvatustyössä lapsen mielenkiinnonkohteita kuunnellen. Vaikuttavuuden arvioinnin tukena, perinteisten ammatillisten arviointi- ja työskentelymenetelmien lisäksi, käytämme 3 x 10 D-elämäntilannemittaria työskentelyn edistymistä seuraten. Keräämme myös palautetta jokaiselta asiakkaalta, lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta sekä sosiaalityöntekijöiltä työskentelymme laadun seuraamiseksi.

Teemme yhteistyötä Suonenjoen nuorten työryhmän, KYS:n lasten- ja nuorisopsykiatrian ja Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön kanssa.

Peruskoululaiset ohjautuvat pääosin Suonenjoen yhtenäiskouluun ja -lukioon. Kouluyhteydet onnistuvat sujuvasti Pieksämäen peruskoulun ja Spesian erityisammattioppilaitoksen sekä Kuopion (Sakky) suuntiin.

 

Sijoituksen jälkeen avopalvelumme voivat tarjota mm. tukihenkilötoimintaa, perhetyötä ja jälkihuoltoa jatkeena hyvin alkaneelle yhteistyölle. 

 

Jälkihuoltotyöskentely ja tuettu asuminen
Lastenkodin itsenäistymisasunnot antavat nuorille mahdollisuuden harjoitella oman elämän alkeita tuetusti. Nuorella on käytössään lastenkodin henkilökunnan ympärivuorokautinen tuki. Nuoren kuntoutusta tuetaan yksilöllisesti laaditun jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti. Nuoren kanssa tehtävä yhteistyö on intensiivistä ja painottuu koulutuksen, elämänhallinnan ja nuoren hyvinvoinnin kontekstiin.
Jälkihuollossa tarjoamme nuorelle psykososiaalista tukea, palveluohjausta ja mahdollisuuden harrastuksiin. Nuori saa myös tukea opiskeluun, lähiverkostoon sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Jälkihuollon tavoitteena on auttaa nuorta rakentamaan oman itsensä näköistä elämää turvallisissa raameissa.

Lasten- ja/tai nuorisopsykiatria
Vanhamäellä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat mm. terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, sosiaalityöntekijä, sosionomeja, yhteisöpedagogeja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Vanhamäellä tehdään yhteistyötä Suonenjoen nuorisopsykiatriaan keskittyvän nuorten työryhmän kanssa. Yhteistyötä tehdään myös KYS:n lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa Kuopiossa.

Vanhamäellä ohjaajana työskentelevä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti voi tarvittaessa tehdä lapsen yksilöllisen arvion terapian tarpeesta ja käydä terapeuttisia keskusteluja lapsen kanssa. Näiden pohjalta lapsen haasteisiin voidaan saada näkemystä jo lastenkodilla ja hakeutua terveydenhuollon piiriin, jossa arvioidaan pitkäkestoisempi hoidon- ja terapian tarve. Joskus lasta auttaa tutun aikuisen kanssa käydyt terapiaistunnot, etenkin jos sosiaaliset tilanteet ovat haastavia.

Päihdekuntoutus, päihdeosaaminen
Vanhamäen lastenkodille voidaan sijoittaa lapsi tai nuori, jolla on ollut päihteidenkäyttöä mukaan lukien huumausaineet, mutta päihteidenkäytön on oltava todennettu ja nuori on aloittanut päihdehoidon asiakkuuden. Teemme päihdetyössä yhteistyötä Kuopion päihdepalvelusäätiön kanssa, mutta tähän vaaditaan maksusitoumus sijoittavasta kunnasta. Vanhamäen lastenkoti ei kuitenkaan tarjoa päihdekuntoutusta käytön ollessa akuuttia. Emme tarjoa katkaisuhoitoa tai pysäytysjaksoa akuutissa päihdetilanteessa. Jos lapsen perheessä on päihdekäyttöä, ohjaamme perheenjäseniä oikean palvelun piiriin ja käsittelemme asiaa sijoitettuna olevan lapsen kanssa. Vanhamäen moniammatillisen työryhmän työntekijöillä on myös työkokemusta päihdetyöstä.

Monikulttuurisuus
Monikulttuurinen osaaminen on yksi vahvuuksistamme. Perusarvomme pohjautuvat Mannerheimin lastensuojeluliiton (säätiön perustaja) arvoihin (mm. yhteisvastuu ja suvaitsevaisuus), jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme. Meillä työskentelee englannin-,venäjän- ja vironkielentaitoisia työntekijöitä, sekä tunnemme romaanikulttuurin erityispiirteitä.