Vanhamäki säätiön  lastensuojelupalvelut 
 

Avopalveluyksikkö Kotipesä 

Avopalveluyksikkö Kotipesä, lasten mukaan Mummola, on kodikas omakotitalo, joka sijaitsee Suonenjoen keskustassa hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Tarjoamme monipuolisesti, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitäviä sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain (36 §) mukaisia palveluja, kuten ammatillisia tukiviikonloppuja, tukihenkilöpalveluja ja jälkihuollon tukitoimintaa, perhetyötä sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Palvelujen sisältöä ja toteuttamista ohjaa hyvinvointialueiden kanssa tehdyt puitesopimukset sekä asiakassuunnitelma. 

Toimintamme arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja luottamus.

Ammatilliset tukiviikonloput

Ammatilliset tukiviikonloput sekä koulujen loma-aikojen tukivuorokaudet ovat etenkin perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat jaksamiseen tukea ja lapset turvallisen vapaa-ajanviettopaikan. Vietämme yhdessä lasten ja nuorten kanssa melko tavallista arkea, touhuamme yhdessä ja teemme retkiä. Etenkin paikalliset aktiviteetit, kuten uimahalli, puistot, pulkkamäet, laavut ja elokuvateatteri ovat meille tuttuja. Jokaisen lapsen kohdalla mietimme tavoitteita tukityölle unohtamatta vapaa-ajan rentoutumista ja rauhallista olemista. Yhteistyö vanhempien kanssa on tiivistä ja kuljetamme useimmiten lapset Kotipesälle ja takaisin kotiin.

Perhetyö

Kasvatuskumppanuus on perhetyön toiminta-ajatuksemme.  Perhetyötä tehdään perheenjäseniä kuunnellen ja yhdessä tavoitteita asettaen. Teemme perhetyötä erilaisiin tarpeisiin pääasiassa työparityönä ja asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Tukihenkilötyö

Tukihenkilötoiminta on nuorelle tarjottavaa tukea, jossa tavoitteena voi olla koulunkäynnin haasteiden selättäminen, kaverisuhteissa tukeminen ja mieluisen harrastuksen tai vapaa-ajan toiminnan löytäminen. Tukihenkilötyö on myös tavoitteellista ja nuoren vahvuuksien kautta etenevää ja vanhemmat otetaan tiiviisti mukaan työskentelyyn. 

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä tuetut vaihdot

Toteutamme Kotipesässä käräjäoikeuden vahvistamia, lapsen ja vanhemman valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Tapaamisista sovitaan lastenvalvojan kanssa. Ammattilaisillamme on vuosien kokemus tapaamisten toteuttamisesta turvallisesti ja lapsen etua kunnioittaen. Meillä on kokemusta myös monikulttuuristen tapaamisten järjestämisestä.

Jälkihuollon tukitoimet

Jälkihuollon tuki räätälöidään nuoren tarpeen mukaisesti yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Tuki voi olla erilaisten arjen taitojen, sosiaalisten tilanteiden viranomaisasioinnin ja itsenäiseen asumiseen liittyvien asioiden opettelua ja harjoittelua. 


Uutena toiminnalliset nepsy-ryhmät!

Olemme aloittamassa uutena toimintana toiminnallisia nepsy-ryhmiä, joissa etsimme työkaluja nepsy-haasteiden kanssa elämiseen mukavan toiminnan merkeissä. Ryhmään ovat tervetulleita nepsypiirteitä sekä psyykkisiä pulmia omaavat lapset ja nuoret. Toimimme omia vahvuuksia vahvistaen ja potentiaalia tunnistaen positiivisessa ilmapiirissä.  

Lisätietoja saat laittamalla sähköpostia piia.nissinen@vanhamaki.fi tai sinikka.larilahti@vanhamaki.fi